Odstoupení od smlouvy

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY / VÝMĚNY ZBOŽÍ


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží.


K oznámení je nutné přiložit doklad prokazující, že zákazník u prodejce věc zakoupil.


Číslo internetové objednávky: ..........................................................................
Datum objednávky zboží: .................................................................................
Datum převzetí zboží: ......................................................................................
Katalogové číslo zboží / velikost: .....................................................................


Důvod vrácení / výměny zboží (v případě výměny uveďte prosím,
za jaké zboží a velikost požadujete vyměnit):

 

 


Jméno a příjmení: 
Ulice, číslo popisné: 
Město, PSČ: 
Kontaktní telefon (mobil): 
E-mail:

 


Platbu vrátit na bankovní účet číslo: 

 


Dne:                                                   Podpis: 

Zpět do obchodu